Hướng dẫn sử dụng máy in nhãn TD-2020

Hướng dẫn sử dụng  máy in nhãn TD-2020 (máy in nhãn TD-2130N tương tự)
Sử dụng máy in nhãn TD-2020 và TD-2130N chỉ cần học cách sử dụng thành thục phần mềm P-Touch Editor là có thể thiết kế tem, sử dụng để tạo QR code, Barcode và kết nối Database excel hoặc SQL hoặc dữ liệu từ phần mềm hệ thống của các bạn
Hotline tư vấn: 0944523668